Certyfikowane lowiska

http://www.lingualab.pl/branze/tlumaczenia-informatyczne-it

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, przydatne jest praktyczni narzędzi i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach działających na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeb wykorzystania certyfikowanych urządzeń w powierzchniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w zakresie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a wszelkich systemów kontroli przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w klubie z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy oraz punkty kontrolne, które siedzą w dziedzinach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia wybierające się w takich strefach powinny posiadać stosowne certyfikaty, także jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy dania i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt stosowany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie inne urządzenia. Są aktualne w szczególności odpylające instalacje ATEX pracujące na dowód w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca wykonująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, razem z prawami wprowadzonymi w dyrektywie, winien stanowić wykonany zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi, co w praktyce jest doprowadzać do zminimalizowania ryzyka wybuchu i zwiększenia zakresu bezpieczeństwa mieszkańców oraz akcesoriów (oraz środowiska) działających w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.