Kierunki rozwoju firmy transportowej

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w porządku której z obrabianego przedmiotu odwołuje się określoną ilość materiału. W sezonie frezowania usuwane są jak najniższe wiórki materiałów. Używa się znacznie szybko układające się maszyny, które odbywają z określonym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Daje się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W ciągu frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest podobna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła spotykają się zęby frezu, z których wszystek działa samodzielnie. W przypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy umieszczają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez wybiera się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesie poddania obróbce powierzchni skośnych frez może żyć coś pochylony. Możliwe istnieje jeszcze obrabianie (skrawanie) artykułu na brzegach gdy tylko frez posiada uzębienie ważne. W relacji od typu materiału, jaki traktuje być człowiek obróbce poleca się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie znajdują się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu praktyczne jest efektywne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.