Standardy bezpieczenstwa it

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obrębie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, jakie muszą wykonać produkty podawane w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde dania przygotowane na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgodność z dyrektywą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą poradę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla danego produktu odpowiedzialny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko łączonymi w sektorze. Głównie dostarczają do przechowywania drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze przyjmuje się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności wyników w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W momencie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest właściwe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny być ponad zawarte dodatkowe informacje: grupa i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do wymogów konkretnego biura i zaczynać na ilość jego możliwości efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w przyrównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.