Strefa zagrozenia wybuchem gaz

W tłach, w których potrafi nastąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz również oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpracę z zarejestrowanymi w niej regułami jest dzisiaj wymogiem kierowanym do producentów tego gatunku urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej pracy, kiedy również wielkości.

Każdy zakład, bez sensu na kontynuowaną kampania, winien być urządzony nie dopiero w najczystszej formy urządzenia niezbędnego do ciągłej pracy, a też dobrze wybrane instalacje odciągowe, które zadbają o bezpieczeństwo i zdrowie osób zatrudnionych. Tylko na potrzeby tego rodzaju budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka klasę, jak również trwałość wziętych w nich tematów.

Możemy napotkać się na inne sposoby poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a też maszyny do profesjonalnych zastosowań, w obecnym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych oraz różnego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich stoi ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza tymże w kolekcji są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a też podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a dodatkowo modele, jakie są przeznaczone do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje dużo przyjazna wydajność oraz jakość użytych przy ich produkcji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w punktach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych także drugich budują się na życiu centrali wentylacyjnych dopasowanych do m.in. wilgoci i stopnia zanieczyszczenia powietrza czerpanego z domu.