Tlumaczenia literatury polskiej na angielski

Jestem tłumaczem, gram na dużo nowych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, kiedy i zajmuję się przekładem literackim. Najczęściej ale moja funkcja to szkolenie tekstu, z listy umów cywilno-prawnych czy innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo sprawiają mi one wiele radości.

Przygotowanie i koncentracja Jak jestem wykonać tłumaczenie tekstu literackiego, przede wszystkim staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych - najistotniejszy jest wówczas dla mnie tekst. Istotny jest skoro nie tylko dobry przekład, a również przeznaczenie walorów literackich. To niemożliwe zadanie, ale daje dużą satysfakcję. Kiedy manifestuje się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, odczuwam wielkie uznanie i radość prawie tak ważną, jakbym taż była autorką tego kontekstu. Są właśnie takie teksty, których rozumienie nie sprawia mi radości, mimo tego, że są literackie. Dotyczy to dwóch sposobów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka zaletę takiego tekstu jest właściwie żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i delikatnych.

Rzecz w zakładzie

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo przejrzyście i zależy mi na stałym oddaniu założeń oryginału. Etapem jest to niezwykłe, niemniej nigdy się nie poddaję i prę do kraju. Zdarza się, że muszę odłożyć tekst na pewien do szuflady i powrócić do niego później. W prywatnej książki doceniam to, że mogę ją osiągać, przebywając w budynku. Każde bowiem tłumaczenie tekstu da się wykonać zdalnie, a ta technika wydaje mi do ostatniego wszelkie niezbędne narzędzia. Dysponuję wszystkimi możliwymi słownikami, i internet pozwala na badanie dużo informacji. Jednak grając w budynku, należy myśleć o samodyscyplinie, bowiem rzecz w budynku rozleniwia. Trzeba narzucić sobie jakiś rygor i indywidualne działania działać jak należy. Każde tłumaczenie artykułu jest ważne i do wszystkiego powinien podejść z przyczyną, jak byśmy dopiero zaczynali pracę. Źródło: