Wydajnosc teoretyczna maszyn

Pyły także nowe cząsteczki poruszające się w powietrzu mogą istnieć szczególnie dotkliwe dla polskiego zdrowia. Co prawda organizm kogoś jest tak wyposażony w granice utrudniające wnikanie zbyt dużo zanieczyszczeń do płuc, czyli systemy filtrujące powietrze, zanim weźmie się ono do własnego mieszkania.

Niestety, te ubezpieczenia choć skuteczne, czasem ukazują się niewystarczające - szczególnie dla dużo drobnych części pyłów, jakie z możliwością przechodzą przez filtr powietrza w jamie nosowej, przedostają się do płuc a tam czynią spustoszenia, wywołując natychmiastowa reakcję alergiczną, bądź koncentrując się także w rezultacie powodując powstawanie groźnych, często dużych i nieuleczalnych chorób płuc. Kaseta odpylająca to łatwe podejście do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie tworzy się jakieś dobra, wytwarzanie zanieczyszczeń do powietrza rodzi się być typowe - choć dobrze nie nazywa to, że właściwe dla mężczyznę. Z zmiany tam, gdzie pracują maszyny i piece wyzwalające duże ilości zanieczyszczeń, są więcej ludzie odpowiedzialni za ich produkcję, i dokładnie zmuszeni wdychać wyziewy tych maszyn. Na szczęście wynaleziono kasety odpylające, przeznaczone raczej do filtrowania w system mechaniczny zanieczyszczeń, jakie są wytwarzane przez piece hutnicze, lub różnego typie maszyny gospodarcze. W istot zanieczyszczeń powietrza w hutach i fabrykach najlepiej byłoby zlikwidować przyczynę ich występowania. Jednak choć człowiek może wymyślać cuda w dowolnej dziedzinie, to niektóre procesy technologiczne i wytwórcze są nie do zastąpienia, i nawet jeśli odda się je zmienić, więc nie tak zyskownie. W sukcesie przemysłu wydajność maszyny to reguła, więc nie zawsze daje się wymienić maszynę wydają, lecz nieekologiczną na naturalna, lecz mniej wydajną. Dużo oszczędniejszym rozwiązaniem pozwalającym zastosować do fabryki czy huty działania proekologiczne jest zamontowanie systemów filtrujących na bieżąco powietrze z części powstających w procesie pracy czy spalania. Cartridge dust collector, czyli kasety odpylające są dziś bardzo powszechnie i chętnie wykorzystywanym rozwiązaniem, zwłaszcza w przedsiębiorstwach przemysłowych pracujących przy tworzywach sztucznych, i w hutnictwie, które również wytwarza mnóstwo zanieczyszczeń. A zanieczyszczenia w żadnej budowie nie są korzystne dla organizmu człowieka tam pracującego.