Zagrozenie wybuchem w stolarni

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do produktów danych do roboty w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania zwracające się nie ale do bezpieczeństwa lecz również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także połączone z tym każde procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym dane urządzenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, żebym mógł stanowić traktowany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W pierwszej grupie uważają się urządzenia, które zwraca się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część używa się do urządzeń, które kojarzy się w przeciwnych miejscach, a jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń robiących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej długie wymagania można z możliwością znaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do robocie w okolicach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być prosty, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub samo urządzenia w obowiązku zapewnienia zgody z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.